Rezervace

Pro rezervaci ubytování nebo dalších služeb použijte prosím:

chytil@livi-dubnany.cz

 

Rezervační podmínky

Objednávka bude klientovi potvrzena do 3 dnů telefonicky nebo e-mailem. Na základě objednávky bude klientovi zásláno potvrzení o rezervaci a informace o ceně objednáných služeb. Klient je povinen do 5 dnů uhradit 50% z uvedené ceny. V případě, že nedojde ve stanoveném termínu k úhradě tj. platba nebude připsaná na náš účet, bude klientova objednávka zrušena. Pobyt je závazně rezervován po obdržení zálohy, doplatek, popřípadě další služby budou uhrazeny na místě.

Storno poplatky

Zrušení pobytu ze strany klienta:

méně než 1 měsíc před zahájením pobytu - 100% zaplacené zálohy

(zálohou se rozumí 50% z celkové ceny za ubytování)